好词好句好名言警句xxxxxxxxxjjjjjjjjjj

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/26 10:34:50
好词好句好名言警句xxxxxxxxxjjjjjjjjjj
x|n+ݯ\g yl؃ dA`$ IN^$NVؓ?9U5z){߳ Yu}vvsǿIuw8Usi9 {Nu&;vaWBJ7] 5^;n:P کEk5Yu4>>ggF߾}3#uwUکP :n2nӎTlչXE⺔ N}?:PVuu;zU3[*lWKvߝ״-yM #{*_-{S{'Ss(|9  \!Vs`v q! s}O)| |GCs=|MX5rQ=zg{ZPPVP'`E{iʀ܉B3T!c$ǔ:.yvE*hXXAu_AkPR"nk#Ԯ=Fخ3ZNIL-vswt`j;JvT7ixrF/nV:W&Lڽۙ$YAe뙊.Uaj'SgrQiz`j۱~9P:nz>ГG FjVUNBWv'h= >9 ,P] @ _ܨ 5٪lZ |ų_!#U氣fK;aoh}H[)`izsN+bev؃-Z]< $Vf̈>Q:сy~'4:}EXxڙ9 ;!cB+v`H`1T6ʎNjjt9lZWnm >wLF ӫ.+ݤ1z˜#:Ӊ]>l9.wf9O˞3fw7F٩}LMP*XN{PUB8C@)ʡVu>>AMo΍dLjе#n3>P岞n@zs7˜nna[ R簲2]%W2&F;8[ml}!YZo-(Pw{ɊfdX:KljBTw8\>5q,8#CN @7g`,=.`Kraf,#A8}{ ;3s[PXu= Vބur'Қliְa80adRrUaa׺6PZ^}CsxrKJ@&k؏y  c=@[XΊM<+f;c0(oF(I+>Y.u,kKۅ$CSˍMԖ!4.tק7][4r˔/L(Y=aҮ9&u]-R 4hͮ][8hG,݁V$>9Pf_W<߷7!_Զy˼?q+= ;M<@ 1xIKW|]FspX9% *`I'`܍h\:-Ǭ@/RTy[hq(q\i۲{!xF]I==S0*0JL 7˃XbMG=G;D E'R96 c7e!Q/6f _D%1hWuAvڴ }=cS%PRxyp_\'b$fGbJdĬ11gܘ.Iꁋˆ޹CJ;`|wS~k gڢR;7riqA~kq=ٜ}UNJ@E0Jo9熆jU:Ӿ .:Qk-|c Axx l"2~NV ~M;IHECaXG}|%u-u %\KǓN]r?W@24xgmYqԮ@{7rzZw}t@r2xHpO"( 풾Lx&k/:cz,R=lhJV2ބH}}(|z"<<-`QBsK0 ƶ<ƀP֙~ `, kաiQڊ_Ә).TfI;+=nmFM#+ x0B܎D|0eXo1E8Q}-IW^+X A8.\c8{͹2t8q xpET3Q,#)38e zn3t"4q^`Zj 5ΜX G碛Q.%/ziŏ-Nغ^`΁Uǧ #[ˉ1H:իas-|,c{p@Q-b"\qYDCЈenTvF\o+ˠ>=ΚԎ77*f\]K]Gz}>l }S1ѯD3.ٽ.[ ۨ=$tW9s"h\ԏK2iwGڼ(#&@\DŽNt8+`{ro.ZImSG,/`fm̪JF/6f z1w)%jߍCD3v8Lψ˷<N@j5$1"naDۈ nŁ|]pÓ,yɉolh/0[֍fEP_x ډ : 59=Fu&ĘzRՉ>t5$fI3o@ߥ8|^c@P+;8X1,c~UHr hJ&]K^ 6@VH޼0&3yźOZ~h== 9M+'MHiXSV ?"Vvq쩚#5R ^jWH?)˙ilOm(r:kt>gW}2d PuB^Vpr;3ح6Iܷ>_PI2sG?`h&>vƜmDC ) (bJ? D:)j{;ed]8aQ3zWDyH4$7enSlFwwF5tX|7[sSö Ptr&:gL89umN4.E_h1Y d ijIAE~ q@_̄+Pr:H=rC6wVk l꼀^zal5R|A iU]t |maUݪP;Jg#nOZWɗON_?)ʫ]B%U6iD Ok DQ-s3si?.HXS|ܿu3ІGB3*Ƽd{pk@iuƐwcFC=Ma!-yݞ1q)7?bXe@}V|yog41eFWP7>z2X+}aWOo$un}ƠҩZa8ۇ1RpJb闉wS޴᝘+{k>isEAMnL6*TXmwFp*8{9n:8<,iԻ,%7fE0߆_sekAf P] `(l^, = M`\cDH-G**7ɷ {TxF($qjEw5ILrN}-Q44C&)jz{3gȸ$ 7tix*ܚC%,H~Q|iQUgoθ„''Zڙ樅O ix^HNkA3xk;Y&`8ótkr\M9)$AxEV=8 f@nq#_,4?˭_x8z $TpWRtؘ!?a@=(؂ )ЩD4 ;OabXGenS?ico84Nw0f)\fv|&qJGs>t3]')v׆d2wK3A^a98q*eiKi لe9[7@hCYNqo=1$`jtVwShemdJQ&D@wC RIEjigp1Ob3^ub=cJ8n9GkTzeaPX9m5IHe6 `6ZU4"KXG={|TpF(q`\/3EJ'WNHlM}?pZlZ#1Uw^LA-C }/STUtnDh19Duet1]t Q:J|Cx*FtXG6 :~We?W|;f!G"vu/k^ Dȑ3QHïe>+$^%#gTr))"YJm'Y,3! '֛^0}5xm(;p Yዀs,n4KhY^j_|yQ_gI*<c& z ޱ1xE8aؓ~|w [`7Ǎɰ1BRbSQgަm0:\jTC"^!>*=2v#iOC7Evaj4̑ }!_qJ ]Ul8G8<_5F&t-LE> XLMe>@!ٗ7xmS&+IE$kd,_|ep!su@bSe&pdy3:Ԡ%qT!#F"@cYWxh,9`"+a ,3T8W,HRygNL 96n+kj^엵Qq t=n{ݻ팮ό^;n{~xRVK;иgYjn_tqvzeihv`Mnֹ$ƃ* m&0jO-&6{;Q88LMGHc֫Ի@BK @BZ^9RpH<h"˵71$,~pF ٧IN;yMX C vG(KV05Sx]@Y2nN̋Bڀ6މ Kɭ%fIMfvlēdϙC:M\ԄMvŮ]MDb%Ɉ/=ojDgdx;ܙ^xT(twnLY"b*#&D*ub-֏gSfJyɥ{_c=Q K-= SPy#GMĔL%f|"":WF,97iWÞ,/?=UNsƼE) Jȳ[o2}%l" cLר6W BeRB+S'q d(|dj?'#WSƤ#{ό9{?'Ջ| 'qdTo.%RXîH O`Ewua|XҏӿQ6[R. #Nf> 8 9=ױҟet=žq` p23Oԕ.ǡ=|&~tqL➇djQV?Mutwfebl`'=Ωu@~3{"1"CkSfŷjTW[H¿vs a駈=&M ƷRʼn NnC _b2mm !]xcN;x_ϤCrvoTZx:|閮=!HC.~rYg$G#2V8{B.~ m7cwhꬼ!@NNA^K0Ya]N 6t5̝Uq3Øetd|']D97fvDjY,>Ť L zT3N+[ *;k=rxsDx~r/:֪ua粷%: ;xvy\}VZծm-)M;u38xz}/vI?/rHZ..5);!$D%;Exe XOT$d? (AyfPVht,1B ݊NmLrĵn?=ꐱ5߬t{']gQz*S- &mޗњP􄕽k(>^5޵@O?5)Ҋ+0M&n?e, *f%;.nL-ep/FsŽ]h`Qr|1qW*tKD\ +SHt\~ ԩs㋽I]QEo)y\M=i Ⰰ> 1e:}`Wig"#*:T" O "KF5z͓?m0ajyF>sP$kإIwTX"; .¹=8H[f.]z(7ЃO.qZq7C]ڠi A۪ Ekp>@:AO"ժW!m?8/u1(Xy Cst5,~\4?nhZ8I~z:o*uOV(1w o Hbq3YL^@7w4n\H uaX`1e9Xɐהqb^M`?^S(HV?1y\}X(pؙ4^h%-@fO@UVw4w)n듖xPy %ڲ{Y9Հ T4ώ?WM]3K%7D; D*&w3 fGh TUv-q-{'shp9E$@pQ[0 tT.>OT~ J[c0k(\Dԡ~ȃtw =wKH; bn)GDr7;6x&v"P$bY0(Px-Q `_>YuuiOțMă{?:Yέ[NҾB;Mˊ1RZ __9+ZIl9g=v>8;V8:}V t'm' %sM @}R|LChǢ#E bF4OB OݛY^LgƿOTe'Y#y搮6\QЦ`x_9 |_7=+ [mq(XWŲsH wBaS O~Ӧj{|X.gH FQxXUf EA2Hұ~9\NXo_PFG r{@Q)`ӥKnn> *p(!qDqXY|nw5@.@eDG/D'Z 0wqDIlUK':݀cb}i : KNsgהч:e

好词好句好名言警句xxxxxxxxxjjjjjjjjjj
好词好句好名言警句
xxxxxxxxxjjjjjjjjjj

好词好句好名言警句xxxxxxxxxjjjjjjjjjj
人生的价值,即以其人对于当代所做的工作为尺度. -- 徐玮 人生应该如蜡烛一样,从顶燃到底,一直都是光明的. -- 萧楚女 人生就像奕棋,一步失误,全盘皆输. -- 弗洛伊德 人生天地之间,若白驹之过隙,忽然而已.-- (战国)庄周 人生意义的大小,不在乎外界的变迁,而在乎内心的经验. 人生的意义就在这个过程上.你要细细体认和玩味这个过程中的每节,无论它是一节黄金或一节铁;你要认识每节的充分价值.——战国 周庄 人生照例是一场值得一搏的争衡,然而它的奖品是拼斗.-- 拉尔夫.詹 人生是伟大的宝藏,我晓得从这个宝藏里选取最珍贵的珠宝. 人生不售来回票,一旦动身,绝不能复返. 人生的价值,应当看他贡献什么,而不应当看他取得什么. 人生不是一种享乐,而是一桩十分沉重的工作. -- 列夫.托尔斯泰 人生的价值,并不是用时间,而是用深度去衡量的. -- 列夫.托尔斯泰 人生不是一支短短的蜡烛,而是一支由我们暂时拿着的火炬,我们一定要把它燃得. 今天就是生命 ----- 是唯一你能确知的生命.——列夫.托尔斯泰 人的一生应当这样度过:当回忆往事的时候,他不至于因为虚度年华而痛悔,也不至于因为过去的碌碌无为而羞愧;在临死的时候,他能够说:“我的整个生命和全部精力,都已经献给世界上最壮丽的事业--为人类的解放而斗争.” --奥斯特洛夫斯基 必须如蜜蜂一样,采过许多花,才能酿出蜜来.-- 鲁迅 努力学习,勤奋工作,让青春更加光彩.-- 王光美 人生有两出悲剧:一是万念俱灰,另一是踌躇满志.-- 萧伯纳 人的生命,似洪水奔流,不遇着岛屿和暗礁,难以激 起美丽的浪花. -- 亚历山大·尼古拉耶维奇·奥斯特洛夫斯基 现实是此岸,理想是彼岸,中间隔着湍急的河流,行动则是架在河上的桥梁. -- 克雷洛夫 人的价值是由自己决定的. -- 卢梭 燧石受到的敲打越厉害,发出的光就越灿烂. -- 卢梭 正如恶劣的品质可以在幸运中暴露一样,最美好的品质也是在厄运中被显示的. -- 培根 生命是一条美丽而曲折的幽径,路旁有妍花的丽蝶,累累的美果,但我们很少去停留观赏,或咀嚼它,只一心一意地渴望赶到我们幻想中更加美丽的豁然开朗的大道.然而在前进的程途中,却逐渐树影凄凉,花蝶匿迹,果实无存,最后终于发觉到达一个荒漠.-- 萨拉 人生最终的价值在于觉醒和思考的能力,而不只在于生存.-- 亚里士多德 在命运的颠沛中,最可以看出人们的气节. -- 莎士比亚 人生是各种不同的变故、循环不已的痛苦和欢乐组成的.那种永远不变的蓝天只存在于心灵中间,向现实的人生去要求未免是奢望.-- 巴尔扎克 勤劳远比黄金可贵. -- 萨迪 自己活着,就是为了使别人活得更美好.--雷锋 谁要是游戏人生,他就一事无成;谁不能主宰自己,永远是一个奴隶.--歌德 希望是附丽于存在的,有存在,便有希望,有希望 ,便是光明.--鲁迅 人间没有永恒的夜晚,世界没有永恒的冬天. --艾青 过去属于死神,未来属于你自己.--雪莱 冬天已经到来,春天还会远吗? --雪莱 假如生活欺骗了你,不要忧郁,也不要愤慨!不顺心的时候暂且容忍:相信吧,快乐的日子就会到来. --普希金 世界上有两种人,一种人,虚度年华;另一种人,过着有意义的生活.在第一种人的眼里,生活就是一场睡眠,如果在他看来,是睡在既温暖又柔和的床铺上,那他便 十分心满意足了;在第二种人眼里,可以说,生活就是建立功绩……人就在完成这个功绩中享到自己的幸福. --别林斯基 如果我曾经或多或少地激励了一些人的 , 努力 , 我们的工作 , 曾经或多或少或少地扩展了人类的理解范围 , 因而给这个世界增添了一分欢乐 , 那我也就感到满足了.--爱迪生 一个人的价值 , 应当看他贡献什么 , 而不应当看他取得什么.-- 爱因斯坦 对于我来说 , 生命的意义在于设身处地替人着想 , 忧他人之忧 , 乐他人之乐. -- 爱因斯坦 生活真象这杯浓酒 , 不经三番五次的提炼呵 , 就不会这样一来可口 ! -- 郭小川 辛勤的蜜蜂永没有时间悲哀.-- 布莱克 希望是厄运的忠实的姐妹. --普希金 假如生活欺骗了你 , 不要忧郁 , 也不要愤慨 ! 不顺心的时候暂且容忍 : 相信吧 , 快乐的日子就会到来.-- 普希金 手莫伸 , 伸手必被捉. 党与人民在监督 , 万目睽睽难逃脱. 汝言惧捉手不伸 , 他道不伸能自觉 , 其实想伸不敢伸 , 人民咫尺手自缩.-- 陈毅 君子喻于义 , 小人喻于利. -- 孔丘 富贵不淫贫贱乐 , 男儿到此是豪雄.-- 程颢 我们不得不饮食、睡眠、游惰、恋爱,也就是说,我们不得不接触生活中最甜蜜的事情:不过我们必须不屈服于这些事物 .--约里奥.居里 一个精神生活很充实的人,一定是一个很有理想的人,一定是一个很高尚的人,一定是一个只做物质的主人而不做物质的奴隶的人.-- 陶铸 我从不把安逸和快乐看作是生活的本身 -- 这种伦理基础,我叫它猪栏的理想. -- 爱因斯坦 但是话不行,要紧的是做. -- 鲁迅 凡是新的事情在起头总是这样一来的,起初热心的人很多,而不久就冷淡下去,撒手不做了,因为他已经明白,不经过一番苦工是做不成的,而只有想做的人,才忍得过这番痛苦. -- 陀思妥也夫斯基 判断一个人,不是根据他自己的表白或对自己的看法,而是根据他的行动. -- 列宁 有些人因为贪婪 ,想得更多的东西,却把现在所有的也失掉了. -- 伊索 金钱的贪求(这个毛病,目前我们大家都犯得很凶)和享乐的贪求,促使我们成为它们的奴隶,也可以说,把我们整个身心投入深渊.唯利是图,是一种痼疾,使人卑鄙,但贪求享乐,更是一种使人极端无耻,不可救药的毛病. -- 郎加纳斯 作家当然必须挣钱才能生活,写作,但是他决不应该为了挣钱而生活,写作.-- 马克思 人们所努力追求的庸俗的目标 -- 我总觉得都是可鄙的. -- 爱因斯坦 生,亦我所欲也;义,亦我所欲也:二者不可得兼,舍生而取义者也.-- 孟轲 君子坦荡荡,小人长戚戚. -- 孔丘 路是脚踏出来的 , 历史是人写出来的,人的每一步行动都在书写自己的历史. -- 吉鸿昌 一个人光溜溜的到这个世界来 , 最后光溜溜的离开这个世界而去 , 彻底想起来 , 名利都是身外物 , 只有尽一人的心力 , 使社会上的人多得他工作的裨益 , 是人生最愉快的事情.--邹韬奋 人的生命是有限的 , 可是 , 为人民服务是无限的 , 我要把有限的生命 , 投入到无限为人民服务之中去.-- 雷锋 即使我们是一支蜡烛 也应该 " 蜡烛成灰泪始干 " 即使我们只是一根火柴 也要在关键时刻有一次闪耀 即使我们死后尸骨都腐烂了解也要变成磷火在荒野中燃烧. -- 艾青 社会犹如一条船 , 每人都要有掌舵的准备.--易卜生 人生不是一种享乐 , 而是一桩十分沉重的工作.-- 列夫 . 托尔斯泰 一个人做点好事并不难,难的是一辈子做好事,不做坏事.-- 毛泽东 一个人最怕不老实,青年人最可贵的是老实作风. " 老实 " 就是不自欺欺人,做到不欺骗人家容易,不欺骗自己最难. " 老实作风 " 就是脚踏实地,不占便宜.世界上没有便宜的事,谁想占便宜谁就会吃亏. -- 徐特立 生活是欺骗不了的,一个人要生活得光明磊落. -- 冯雪峰 自以为聪明的人往往是没有好下场的.世界上最聪明的人是最老实的人,因为只有老实人才能经得起事实和历史的考验.-- 周恩来 公正,一定会打倒那些说假话和假作证的人. -- 赫拉克利特 给人幸福的不是身体上的好处,也不是财富,而是正直和谨慎. -- 德谟可利特 质朴却比巧妙的言辞更能打动我的心. -- 莎士比亚 本性流露永远胜过豪言壮语. -- 莱辛 真实与朴实是天才的宝贵品质. -- 斯坦尼斯拉夫斯基 无论乌鸦怎样用孔雀的羽毛来装饰自己,乌鸦毕竟是乌鸦. -- 斯大林 书,是你的一位朋友,也是一处你想去就去的故地. 人生只有必然,没有偶然. 人生就像一场戏,演好自己的角色才是戏成功的关键------小智 不傲才以骄人,不以宠而作威———孔明
编辑本段书籍
阅读使人充实,会谈使人敏捷,写作与笔记使人精确. . 史鉴使人明智;诗歌使人巧慧;数学使人精细;博物使人深沉;论理之学使人庄重;逻辑与修辞使人善辩. -- 培根 书,这是这一代对另一代人精神上的遗言,这是将死的老人对刚刚开始生活的年轻人的忠告,这是准备去休息的哨兵向前来代替他的岗位的哨兵的命令.-- 赫尔岑 要热爱书,它会使你的生活轻松:它会友爱地来帮助你了解纷繁复杂的思想、情感和事件:它会教导你尊重别人和你自己:它以热爱世界、热爱人类的情感来鼓舞智慧和心灵. -- 高尔基 热爱书吧 -- 这是知识的泉源!只有知识才是有用的,只有它才能够使我们在精神上成为坚强、忠诚和有理智的人,成为能够真正爱人类,尊重人类劳动、衷心地欣赏人类那不间断的伟大劳动所产生的美好果实的人. -- 高尔基 我觉得,当书本给我讲到闻所未闻,见所未见的人物、感情、思想和态度时,似乎是每本书都在我面前打开了一扇窗户,让我看到一个不可思议的新世界. -- 高尔基 每一本书是一级小阶梯,我每爬上一级,就更脱离畜牧牲而上升到人类,更接近美好生活的观念,更热爱这本书.-- 高尔基 书籍使我变成了一个幸福的人,使我的生活变成轻快而舒适的诗,好像新生活的钟声在我的生活中鸣响了. -- 高尔基 书籍鼓舞了我的智慧和心灵,它帮助我从腐臭的泥潭中脱身出来,如果没有它们,我就会溺死在那里面,会被愚笨和鄙陋的东西呛住处. -- 高尔基 读一本好书,就是和许多高尚的人谈话. --笛卡尔 不傲才以骄人,不以宠而作威———孔明
编辑本段奋斗
关于奋斗的名言
走自己的路,让别人说去吧! --但丁 伟大的精力只是为了伟大的目的而产生的. --斯大林 正确的道路是这样,吸取你的前辈所做的一切,然后再往前走. --列夫·托尔斯泰 奋斗这一件事是自有人类以来天天不息的. --孙中山 人类要在竞争中求生存,更要奋斗. --孙中山 必须在奋斗中求生存,求发展. --茅盾 奋斗以求改善生活,是可敬的行为. --茅盾 奋斗之心人皆有之. --李叔同 奋斗是万物之父.- -陶行知 无论做什么事情,只要肯努力奋斗,是没有不成功的. --牛顿 脚跟立定以后,你必须拿你的力量和技能,自己奋斗. --萧伯纳 我们应当努力奋斗,有所作为.这样,我们就可以说,我们没有虚度年华,并有可能在时间的沙滩 上留下我们的足迹. --拿破仑 做了好事受到指责而仍坚持下去,这才是奋斗者的本色. --巴尔扎克 只有这样的人才配生活和自由,假如他每天为之而奋斗. --歌德 一个人必须经过一番刻苦奋斗,才会有所成就. --安徒生 凡事欲其成功,必要付出代价:奋斗. --爱默生 对真理和知识的追求并为之奋斗,是人的最高品质之一. --爱因斯坦 想象你自己对困难作出的反应,不是逃避或绕开它们,而是面对它们,同它们打交道,以一种进取 的和明智的方式同它们奋斗. --马克斯威尔·马尔兹 发明的秘诀在于不断的努力. --牛顿 无论头上是怎样的天空,我准备承受任何风暴. --拜伦 如果你过分珍爱自己的羽毛,不使它受一点损伤,那么你将失去两只翅膀,永远不再能够凌空飞翔. --雪莱 停止奋斗,生命也就停止了. --卡莱尔 只有勤勉、毅力才会使我们成功……而勤勉一毅力又来源于为达到成功所需要的手段.--史密斯 如果我们能够为我们所承认的伟大目标去奋斗,而不是一个狂热的、自私的肉体在不断地抱怨为什 么这个世界不使自己愉快的话,那么这才是一种真正的乐趣. --萧伯纳 一个人必须面向未来,要想着着手做的事情.但这并不容易做到.一个人的过去是一种日益加重的 负担. --罗素 在这个并非尽善尽美的世界上,勤奋会得到报偿,而游手好闲则要受到惩罚. --毛姆 你应将心思精心专注于你的事业上.日光不经透镜屈折,集于焦点,绝不能使物体燃烧.--毛姆 聪明的资质、内在的干劲、勤奋的工作态度和坚韧不拔的精神,这些都是科学研究成功所需要的 条件. --贝弗里奇 发明家全靠一股了不起的信心支持,才有勇气在不可知的天地中前进. --巴尔扎克 拼一切代价,去奔你的前程. --巴尔扎克 作了好事受到职责而坚持下去,这才是奋斗的本色. --巴尔扎克 我宁愿靠自己的力量打开我的前途,而不求权势者垂青. --雨果 进步,意味着目标不断前移,阶段不断更新,它的视影不断变化. --雨果 对于学者获得的成就,是恭维还是挑战?我需要的是后者,因为前者只能使人陶醉、而后者却是 鞭策. --巴斯德
编辑本段名言警句精选
百川东到海,何时复西归?少壮不努力,老大徒伤悲.(汉乐府《长歌行》) 百学须先立志.(朱熹) 宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来. 笔落惊风雨,诗成泣鬼神.(杜甫) 别裁伪体亲风雅,转益多师是汝师.(杜甫) 博观而约取,厚积而薄发.(苏轼) 博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之.(《礼记》) 不登高山,不知天之高也;不临深溪,不知地之厚也.(《荀子》) 不飞则已,一飞冲天;不鸣则已,一鸣惊人.(司马迁) 不患人之不己知,患不知人也.(孔子) 不入虎穴,焉得虎子?(后汉书) 不塞不流,不止不行.(韩愈) 不识庐山真面目,只缘身在此山中.(苏轼) 不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层.(王安石) 不以规矩,无以成方圆.(孟子) C 曾经沧海难为水,除却巫山不是云.(元稹) 采得百花成蜜后,为谁辛苦为谁甜.(罗隐) 仓廪实则知礼节,衣食足则知荣辱.(《管子》) 操千曲而后晓声,观千剑而后识器.(刘勰) 察己则可以知人,察今则可以知古.(《吕氏春秋》) 差以毫厘,谬以千里.(《汉书》) 长风破浪会有时,直挂云帆济沧海.(李白) 臣心一片磁针石,不指南方不肯休.(文天祥) 沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春.(刘禹锡) 吃一堑,长一智.(古谚语) 尺有所短,寸有所长.(屈原) 出师未捷身先死,长使英雄泪沾襟.(杜甫) 春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干.(李商隐) 春风得意马蹄疾,一日看尽长安花.(孟郊) 春色满园关不住,一枝红杏出墙来.(叶绍翁) 春宵一刻值千金.(苏轼) 从善如登,从恶如崩.(《国语》) D 大丈夫宁可玉碎,不能瓦全.(北齐书) 大直若屈,大巧若拙,大辩若讷.(《老子》) 丹青不知老将至,富贵于我如浮云.(杜甫) 但愿人长久,千里共蝉娟.(苏轼) 当断不断,反受其乱.(汉书) 当局者迷,旁观者清.(新唐书) 得道者多助,失道者寡助.(《孟子》) 登山则情满于山,观海则意溢于海.(刘勰 东边日出西边雨,道是无晴还有晴.(刘禹锡) 读书百遍,其义自现.(三国志) 读书破万卷,下笔如有神.(杜甫) 读书之法,在循序而渐进,熟读而精思.(朱熹) 读万卷书,行万里路.(刘彝) 多行不义必自毙.(左传) E 尔曹身与名俱灭,不废江河万古流.(杜甫) F 凡事豫(预)则立,不豫(预)则废.(《礼记》) 防民之口,甚于防川.(国语) 非学无以广才,非志无以成学.(诸葛亮) 风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还.(《战国策》) 富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈.(孟子) G 感时思报国,拔剑起蒿莱.(陈子昂) 高山仰止,景行行止.(《诗经》) 工欲善其事,必先利其器.(孔子) 古之成大事者,不惟有超士之才,亦有坚忍不拔之志.(苏轼) 观众器者为良匠,观众病者为良医.(宋.叶适) 光阴似箭,日月如梭.(明《增广贤文》) 滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄.(《三国演义》) H 海阔凭鱼跃,天高任鸟飞.(古诗诗话) 海内存知己,天涯若比邻.(王勃) 海上生明月,天涯共此时.(张九龄) 忽如一夜春风来,千树万树梨花开.(岑参) 会当凌绝顶,一览众山小.(杜甫) 祸兮,福之所倚;福兮,祸之所伏.(《老子》) J 己所不欲,勿施于人.(论语) 兼听则明,偏信则暗.(《资治通鉴》) 见兔而顾犬,未为晚也;亡羊而补牢,未为迟也.(《战国策》) 见义不为,非勇也.(论语) 江山代有才人出,各领风骚数百年.(赵翼) 金玉其外,败絮其中.(刘基) 近水楼台先得月,向阳花木易为春.(苏麟) 近朱者赤,近墨者黑.(傅玄) 镜破不改光,兰死不改香.(孟郊) 九州生气恃风雷,万马齐喑究可哀.我劝天公重抖擞, 不拘一格降人才.(龚自珍) 鞠躬尽瘁,死而后已.(诸葛亮《后出师表》) 捐躯赴国难,视死忽如归.(曹植) 君子成人之美,不成人之恶.(论语) 君子坦荡荡,小人长戚戚.(孔子) 君子忧道不忧贫.(论语) 君子之交淡若水,小人之交甘若醴.(《庄子》) 君子爱财,取之有道. L 老当益壮,宁移白首之心;穷且益坚,不坠青云之志.(王勃) 老骥伏枥,志在千里.烈士暮年,壮心不已.(曹操) 梨花院落溶溶月,柳絮池塘淡淡风.(晏殊) 礼之用,和为贵.(孔子) 流水不腐,户枢不蠹.(吕氏春秋) 路漫漫其修远兮,吾将上下而求索.(屈原) 路遥知马力,日久见人心.(元曲.争报恩) 落红不是无情物,化作春泥更护花.(龚自珍) 落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色.(王勃) M 满招损,谦受益.(尚书) 梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香.(罗梅坡) 靡不有初,鲜克有终.(诗经) 敏而好学,不耻下问.(孔子) 莫愁前路无知己,天下谁人不识君.(高适) 莫道桑榆晚,微霞尚满天.(刘禹锡) 莫等闲,白了少年头,空悲切!(岳飞) 木秀于林,风必摧之.(旧唐书) N 浓绿万枝红一点,动人春色不须多.(王安石) P 皮之不存,毛将焉附?(左传) 蚍蜉撼大树,可笑不自量.(韩愈) Q 其曲弥高,其和弥寡.(宋玉) 其身正,不令而行;其身不正,虽令不从.(论语) 奇文共欣赏,疑义相与析.(陶渊明) 千古兴亡多少事,悠悠,不尽长江滚滚流.(辛弃疾)